Változott a Munka Törvénykönyve 2023-tól

2022. augusztustól két uniós irányelvet kell átültetni a magyar jogba, a munkáltatóknak ezzel összefüggésben felül kell vizsgálniuk az alkalmazott munkaszerződéseiket és gyakorlatukat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb változásokat – közérthetően:

  • a munkavállalónak belépéskor kiadott tájékoztatót (Mt. 46 §), munkaviszony kezdetét követő 7 (hét) napon belül kell kiadni, bővebb, részletesebb a tájékoztatási kötelezettség,
  • próbaidő arányosítása határozott munkaidő esetén,
  • apasági szabadság 10 (tíz) munkanapra nő. Az első 5 (öt) munkanapra az apák továbbra is teljes bért kapnak, de a második 5 (öt) napra csak a távolléti díjuk 40%-át. A munkáltatók az első 5 (öt) munkanap távolléti díját tudják a költségvetésből visszaigényelni. (A 2022.08.02-át követően született gyerekek után járó apa szabadságra járó +5 nap szabadságot a munkavállalónak 2023.02.28-ig kell felhasználnia!)
  • szülői szabadság: új szabadságtípus a gyermek 3 éves koráig járó és összesen 44 munkanap időtartamban. Ez mind a két szülőt megilleti, azonban fontos, hogy a gyermek 3 éves kora után már nem igényelhető, és pénzben sem megváltható. Az igényléshez a munkáltatónál 1 éve fennálló munkaviszony szükséges. A díjazás mértékét a távolléti díj 10%-ában állapították meg, amelyből az igénylő szülőnek járó gyed és gyes összegét is le kell vonni. A munkáltatóknak pedig azt érdemes figyelembe venni, hogy ha a dolgozó a távolléti díj 10%-át kapja, és ezáltal munkabére a minimálbér 30%-a alá esik, úgy a járulékfizetést ettől még a minimálbér 30%-áig kell majd teljesíteni!
  • gondozói munkaidő-kedvezmény: januártól járó és évi legfeljebb 5 (öt) munkanapot jelentő munkaidő-kedvezmény, mely munkavégzés alóli mentesülés azt a célt szolgálja, hogy a munkavállaló a beteg hozzátartozóját vagy a vele együtt élő társát gondozza, ha ezt a betegszemély kezelőorvosa igazolja. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a gondozói munkaidő-kedvezmény nem szabadság, és erre az évi legfeljebb 5 munkanapra nem jár díjazás sem. A gondozói munkaidő-kedvezmény időszaka tehát igazolt távollét ugyan, de munkabér hiányában erre a kieső időre a munkavállaló köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni
  • 15 (tizenöt) napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén 7 (hét) nappal a kiutazás előtt országspecifikus tájékoztatót kell adni a munkavállalónak.
  • készpénzben csak a munkavállalóval történő írásos megegyezés alapján lehet bért fizetni

2023. január 1-jétől változnak a munkabérből történő letiltás szabályai az alábbiak szerint:

  • mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely nem haladja meg a 60 ezer forintot (a korábbiakban ez a határ az öregségi nyugdíjminimum, azaz 28 500,- volt);
  • a havonta kifizetett munkabérnek a 200.000.- Ft-ot meghaladó része korlátlanul végrehajtás alá vonható