Bemutatkozás

Dr. Dékány Dóra, irodavezető ügyvéd

Dr. Dékány Dóra vagyok, ügyvéd. 2011 óta praktizálok a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként. Elsődleges feladatomnak tartom, hogy ügyfeleim érdekeit képviseljem, illetve problémáikra személyre szabott megoldást találjak.

Kiemelt szakterületeim az adatvédelmi jog, a büntetőjog, valamint komplex jogi szolgáltatás nyújtása gazdasági társaságok részére. Fontosnak tartom, hogy munkám során a jogszabályok rendelkezésein túl megfeleljek a gazdasági és piaci követelményeknek, melyre lehetőséget biztosítanak az egyedi, illetve a modern technikai lehetőségeket kínáló megoldások.

Munkám mellett tagja vagyok a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének, a Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Bizottságának, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlésének. Emellett részt veszek a Magyar Jogászegylet Oktatási és Kommunikációs Bizottságának munkájában, és 2022-ben a Magyar Lovassport Szövetség Sportfegyelmi Bizottságának elsőfokú elnökének választottak.

2020-ban kolléganőimmel megalapítottuk az AdatSzalon adatvédelmi szakmai műhelyet, mely az adatvédelemmel foglalkozó szakértők szakmai együttműködésének biztosít lehetőséget. 

2022-ben kollégáimmal megalakítottuk a DataDom Ügyvédi Együttműködést annak érdekében, hogy a legmagasabb szakmai színvonalon kezeljük ügyfeleink adatvédelmi problémáit.

2023 óta a Magyar Ügyvédi Kamara Visszaélés-bejelentési Referense.

Dr. Csutorka Petra, ügyvédjelölt

Dr. Csutorka Petra vagyok, ügyvédjelölt. Diplomámat 2021 nyarán szereztem meg, majd ugyanezen év októberében avattak a Budapesti Ügyvédi Kamarában ügyvédjelöltté.

Legfőbb feladataim közé tartozik az adatvédelem területén tájékoztatók, szabályzatok elkészítése; követeléskezelés; peres eljárásokban történő okiratszerkesztés és képviselet.

dr. Ferdinandy Luca, ügyvédjelölt

Dr. Ferdinandy Luca vagyok, ügyvédjelölt. Tanulmányaimat 2022. decemberében fejeztem be a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

Legfőbb feladataim közé tartozik a cégeljárással – alapítás, változás bejegyzés – kapcsolatos okiratok szerkesztése, követeléskezelés; peres eljárásokban történő okiratszerkesztés.