parkolás

Amennyiben ügyvédi felszólító levelet kapott és kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett parkolási társasággal:

VII. Kerületi parkolási esemény: Evin Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálata

Telefonszám: +36 1 881 2666
E-mail: info@erzsebetparkolas.hu
Személyes ügyfélfogadás: VII. kerület, Dohány utca 90.
Hétfő: 09:00 – 17:00
Kedd: 09:00 – 17:00
Szerda: 09:00 – 18:00
Csütörtök: 09:00 – 17:00
Péntek: 09:00 – 16:00

XIV. Kerületi parkolási esemény: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. Ügyfélszolgálata

Telefonszám: +36 1 999 5090
E-mail: parkolas@zugloiparkolas.hu
Személyes ügyfélfogadás: XIV. Nagy Lajos király útja 73-77.
Hétfő: 09:00 – 17:00
Kedd: 09:00 – 17:00
Szerda: 09:00 – 18:00
Csütörtök: 09:00 – 17:00
Péntek: 09:00 – 16:0

Ha Ön már megfizette a követelés összegét, kérjük, küldje meg a befizetési igazolást a parkolási társaság ügyfélszolgálata részére.

Ha Ön gépjárművét a parkolási eseményt megelőzően eladta, kérjük, küldje meg e-mailben az adásvételi szerződést, és a kormányhivatali igazolást a bejelentés tényéről a parkolási társaság ügyfélszolgálata részére.

Tájékoztatjuk, hogy eladó a gépjármű eladásának tényét az eladást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a kormányhivatalban. A bejelentés elmulasztása vagy határidőn túli teljesítése szabálysértést valósíthat meg, mely esetben a szabálysértési hatóság jár el.

179. Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése

225. § (1) Aki a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési igazgatási szabályokat megsérti, szabálysértést követ el.

Adatvédelmi Tájékoztatás parkolási behajtás ügyekben

Adatkezelő a GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján biztosított, a kötelezett, mint érintett hozzáférési jogának gyakorlása körében az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Adatkezelő tájékoztatja kötelezetteket, mint érintetteket, hogy adataikat a parkolási társaság, mint megbízó bocsátja rendelkezésére. Adatkezelő tájékoztatja a parkolási behajtás kötelezettjeit, mint érintetteket, hogy nyilvántartása szerint magyar állampolgárságúak, illetve lakcímük Magyarország területén fekszik.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá kötelezetteket, hogy a következetes bírói gyakorlat szerint a magyarországi lakcímmel rendelkező kötelezettek perelhetőek az alábbiak szerint:

„Egyrészről a saját területén teljes és korlátlan főhatalommal rendelkező szuverén Magyarország – beleértve annak bírói hatalmi ágát is – nem ismeri el, hogy Magyarország saját területén Magyarországon kívül egy olyan másik, Magyar Köztársaság vagy Magyar Állam megnevezésű állam létezne, amely saját ügyeiben jogilag dönthetne, függetlenül minden más államtól (így jelen esetben Magyarországtól).

Másrészről a Magyarország teljes területén közvetlenül alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács 2012. december 12-ei, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU rendelete 4. cikkének (1) bekezdése alapján a valamely tagállamban (így Magyarországon) lakóhellyel rendelkező személy, állampolgárságára való tekintet nélkül, az adott tagállam bíróságai előtt perelhető.”

Adatkezelő tájékoztatja továbbá kötelezetteket, mint érintetteket, hogy adataik helyesbítésére, javítására kizárólag a közhiteles nyilvántartás adatai alapján, illetve közokirat alapján van lehetősége.

Adatkezelő tájékoztatja kötelezetteket, mint érintetteket, hogy az Adatkezelő részére hamis adatok bejelentése, illetve a GDPR 16. cikk alapján az adatok hamis vagy nem valós adatokra való módosítása joggal való visszaélést valósíthat meg. A Ptk. alapján a törvény tiltja a joggal való visszaélést.

Adatkezelő kötelezettel, mint érintettel szemben érvényesíti a joggal való visszaélés okán felmerült költségeit.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá kötelezetteket, mint érintetteket, hogy a Btk. 345. § alapján aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.