visszaélés-bejelentési rendszer

2023. június 3. napján az Országgyűlés elfogadta az új Panasztörvényt, mely egy Európai Uniós kötelezettség okán volt szükséges. Ez alapján a vállalatoknak visszaélés-bejelentési rendszer kell működtetniük a jogellenes cselekmények, mulasztások vagy visszaélések kivizsgálására.

Az alábbiakban összefoglalom az új törvény által a KKV-k számára előírt kötelezettségeket:

1. Kinek és mikortól kötelező a visszaélés-bejelentési rendszer működtetése?

Az 50 főnél több foglalkoztatottat foglalkoztató vállalatoknak 2023. december 17. napjától visszaélés-bejelentési rendszert kell működtetniük. Vigyázat, az 50 fő létszámnál figyelembe kell venni a Panasztörvény 16. § 3. pontjában foglalt minden személyt (pl.: megbízott). 

Azon jogalanyoknak, is kötelező, akik a Pmt. hatálya alá tartoznak – a foglalkoztatottak létszámától függetlenül 2023. július 24-től, pl. ügyvédek, közjegyzők, könyvvizsgálói tevékenységet végzők, ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők, székhelyszolgáltatók, stb.

2. Ki tehet bejelentést?

A vállalat munkavállalói – illetve volt és leendő munkavállalói –, szerződéses partnerei, vagy bármely más érintett – gyakorlatilag nagyon tág a kör, erre érdemes a rendszer felállításánál tervezni.

3. Milyen ügyben tehető bejelentés?

A jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekre vagy mulasztásra, vagy egyéb visszaélésre vonatkozóan tehető bejelentés.

4. Milyen fő kötelezettségei vannak a vállalatnak?
  1. Visszaélés-bejelentő rendszer kialakítása
  2. Szabályzat elkészítése
  3. Tájékoztató elkészítése
  4. Vállalatok belüli oktatás a szervezeti kultúra fejlesztése érdekében
5. Hogyan kell működtetni a visszaélés-bejelentési rendszert?

A vállalatoknak biztosítania kell, hogy a bejelentések kivizsgálása pártatlan és tisztességes legyen.

A vállalatok saját szervezetükön belül kijelölhetnek egy pártatlan és független személyt vagy szervezeti egységet a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére. A másik lehetőség – mely a törvény által elvárt pártatlanságok sokkal inkább biztosítja – a külső megbízott igénybevétele. Megbízottként külső szervezet vagy bejelentővédelmi ügyvéd járhat el.

A pártatlanság biztosításának fontos eleme a törvény által meghatározott összeférhetetlenségi szabály: a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére nem köthető megbízási szerződés olyan szervezettel vagy ügyvéddel, amellyel – jelenleg vagy az elmúlt 5 évben – más megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre álló jogviszonyban áll a vállalat. Nem járhat el tehát például megbízottként a vállalat általános ügyvédje, egyéb tanácsadója, vagy külsős adatvédelmi tisztviselője.

Miben tudunk segíteni?

  • visszaélés-bejelentési rendszer működtetése
  • szükséges dokumentáció elkészítése
  • foglalkoztatottak oktatása

Az ügyvédi iroda – az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével – vállalja vállalatok számára a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetését, ebben a körben a bejelentések fogadását és – megbízó kérésére – azok kivizsgálását is. Fentiekkel összefüggésben az ügyvédi iroda elkészíti a szükséges szabályzatokat és tájékoztatókat, valamint közreműködik a munkavállalók megfelelő képzésében.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a vállalt számára legmegfelelőbb konstrukciót dolgozzuk ki.