Bejelentést teszek

Tájékoztatom, hogy jelen felületen a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban Panasztörvény) alapján bejelentést tehet azon Foglalkoztatók tevékenységével szemben, akik számára bejelentővédelmi ügyvédi tevékenységet látok el. 

Kérem, hogy az űrlap kitöltése során az alábbiak szerint járjon el:

  1. Kérem, hogy a Foglalkoztató nevét és címét pontosan adja meg annak érdekében, hogy a bejelentés megfelelően kerüljön kezelésre.
  2. Ön nem köteles megadni nevét vagy más személyes vagy kapcsolattartási adatát, azonban a Panasztörvény 22. § (6) a) alapján a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, amennyiben azt azonosíthatatlan bejelentő tette meg. 
  3. Tájékoztatom, hogy amennyiben Ön megadja részemre, mint bejelentővédelmi ügyvéd részére személyes adatait, úgy azokat kizárólag akkor hozhatom Foglalkoztató tudomására, amennyiben Ön ehhez hozzájárult. Amennyiben az Ön bejelentése konkrét személy ellen irányul, az Ön személyes adatait érintetti joggyakorlás keretében sem ismerheti meg a bejelentett személy. 
  4. Tájékoztatom, hogy az Ön adatait kizárólag a kivizsgálás érdekében, a bejelentés tárgyát képező magatartás megszüntetése vagy orvoslása céljából kezelem, ezt követően törlésre kerülnek. 

  5. Tájékoztatom, hogy a bejelentővédelmi ügyvédként tájékoztatási kötelezettségemnek kizárólag akkor tudok eleget tenni, amennyiben Ön részemre bármely, kapcsolattartásra alkalmas adatát megadja. A kivizsgálás hatékonysága érdekében javaslom az e-mail cím feltüntetését. 

  6. Tájékoztatom, hogy bejelentővédelmi ügyvédként veszek részt az eljárásban. Erre tekintettel az ügyvédi titoktartási kötelezettség terhel minden adat tekintetében, mely tudomásomra jut. Bejelentővédelmi ügyvédként köteles vagyok jogi tanácsot adni a bejelentő számára, amennyiben ezt kéri. Amennyiben a bejelentés előtt kérdése van, forduljon hozzám bizalommal. 
Dr. Dékány Dóra
bejelentővédelmi ügyvéd

 

Bejelentővédelem