Tisztelt Ügyfelem,

A megbízással kapcsolatos személyes adatai megadására az alábbi űrlapon van lehetősége. 

Kérem, hogy az adatok megadása előtt olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót, hogy tisztában legyen vele, mely adatait milyen módon kezeli az iroda. 

Alábbi adatait eljáró ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi CXXXVI. törvény (Üttv.) 32-33. §-ai szerinti személyazonossági ellenőrzésről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezésinek megfelelően, a 679/2016 EK rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, jogszabályi kötelezettség jogalappal kezeli. Ön köteles az ügyvédi megbízás tartama alatt az adataiban bekövetkezett változást a Pmt. 12. § (3) bekezdés alapján köteles az eljáró ügyvédnek haladéktalanul bejelenteni.

Kérem, hogy minden kötelező mezőt töltsön ki és az adatokat pontosan adja meg.

Személyes adatok felvitele