Szakterületek

Adatvédelmi jog

Az Európai Unió adatvédelmi rendelete (GDPR) új kihívások elé állította az adatkezelőket egész Európában. Az új szabályok jogalkalmazási gyakorlata még kiforratlan, a hatóságok állásfoglalásai napi szinten értelmezik újra a GDPR szövegét.

Bár a GDPR hatályba lépését két éves türelmi időszak előzte meg, számos adatokat kezelő gazdasági társaság, civil szervezet és intézmény nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek.
Az adatvédelmi szabályok megszegése azonban súlyos következményekkel járhat az adatkezelők részére. A magyar felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság európai szinten élen jár a bírságok kiszabásában.
Kiemelt fontosságú tehát az adatvédelmi megfeleltetés biztosítása.

Irodánk vállalja az adatvédelmi megfeleltetés biztosítását a következők szerint:

 • adatvédelmi dokumentáció elkészítése
 • adatvédelmi szabályoknak megfelelő gyakorlat kialakítása – akár belső szabályzatok segítéségével
 • iratminták, szerződések, működés során használt dokumentumok átalakítása az adatvédelmi jogszabályok szerint
 • adatvédelmi oktatás a munkatársak részére annak érdekében, hogy a szabályozásban foglaltak a gyakorlat részévé váljanak
 • adatvédelmi audit annak érdekében, hogy feltárjuk a fennmaradó problémákat és ezeket orvosoljuk
 • adatvédelmi tanácsadói vagy adatvédelmi tisztviselői tevékenység a jogszerű működés folytonosságának biztosítására

Munkánk során komplexen vizsgáljuk szervezete működését, és az adatvédelmi szabályok szerinti adatkezelési gyakorlat kialakítása mellett célunk, hogy az Ön szervezete növelje hatékonyságát és egyszerűsíthesse folyamatait.
Így teremthet egy jogi kötelezettségből előnyt!

Büntetőjog

A büntetőeljárás szereplőinek jogait a 2017. évi XC. törvény szabályozza. Az eljárás során a terhelt védőt, a tanú segítő ügyvédet, a sértett sértetti képviselőt hatalmazhat meg. Az eljárási jogok legteljesebb gyakorlása érdekében a törvény lehetővé teszi minden szereplő számára az ügyvédi közreműködés igénybevételét.
Irodánk vállalja a büntetőeljárásban a védői feladatok ellátását, illetve a tanú és sértett képviseletét.

Komplex szolgáltatás gazdasági társaságok részére

A gazdasági társaságok működése során kétféle tevékenység igényel jogi támogatást. Egyfelől a cégek létével kapcsolatos ügyintézés, mely a jogszabályok szerint ügyvédi közreműködést igényel.

A leggyakrabban előforduló ügytípusok a társasági jog körében:

 • társaságok alapítása, illetve az ehhez kapcsolódó jogi dokumentáció
 • társasági forma módosítása
 • jogi tanácsadás társaságok megszüntetésével, felszámolással, végelszámolással kapcsolatban
 • cégbejegyzési eljárásban teljes körű jogi képviselet
 • közgyűlés, taggyűlési dokumentáció
 • cégbírósági jogi képviselet

Másfelől a cég működése során felmerülő problémák, melyek hatékonyan kezelhetőek jogi úton.

 • ügyfélpanaszok kezelése, fogyasztóvédelem
 • társaság kintlévőségeinek kezelése
 • fizetési meghagyásos eljárás
 • polgári peres eljárás szerződéses viszonyok alapján
 • munkaszerződések, munkajogi jogviták
 • adatvédelmi ügyek

Mivel a társaságoknál ezek a problémák akár napi szinten felmerülhetnek, ezért irodánk állandó megbízás keretében is vállalja a felmerülő jogi feladatok ellátását.

Ingatlan ügyek

Számos, ingatlannal kapcsolatos jogügylet törvényben előírt formai kelléke az ügyvédi ellenjegyzés. Az ügyvédi közreműködés biztosítja a formai megfelelésen túl az okirat jogszabályi megfelelését is. A jogszabályban előírt eseteken kívül is célszerű azonban ügyvédet megbízni az okiratok elkészítésével.

3 érv, amiért érdemes minden okiratot ügyvéddel készíttetni:

 1. a szerződés rendezheti a felek jogait és kötelezettségeit abban az esetben is, ha együttműködésük megromlik, így a jogviszony kiszámíthatóbb mindenki számára
 2. összetettebb konstrukciók kidolgozásával az ügyvéd minden fél számára elfogadható szerződést készíthet
 3. ezzel elkerülhetjük a „ha ezt előre tudtam volna” szituációkat

Irodánk vállalja ingatlannal kapcsolatos adásvételi-, ajándékozási-, illetve az ingatlan használatával, hasznosításával kapcsolatos szerződések (pl.: bérleti szerződés) elkészítését, valamint a haszonélvezeti joggal kapcsolatos okiratok szerkesztését, és a szerződő felek igényei szerint egyedi konstrukciók kidolgozását.

A per mindig drágább és hosszadalmasabb, mint jó időben egy jó szerződés elkészítése.